werkveld_coaching

Coaching bij Het Werkveld is er op gericht om je te ondersteunen en inspireren tijdens periodes van groei en verandering in je leven. De ervaringen die je in je leven meemaakt, bieden je de gelegenheid om een innerlijke groei door te maken. Ze leiden altijd naar het leven van een grotere versie van je Zelf. Juist als je een nieuwe koers voor je toekomst wilt inzetten, merk je soms dat je met je aandacht eerst terug moet naar het verleden. Daar liggen als het ware nog delen van jezelf die heling nodig hebben, zodat ze kunnen opgroeien en hun energie ter beschikking kunnen stellen aan het project dat je in de toekomst wilt realiseren. Met coaching kun je in het ‘onderwatersysteem’ van je onderbewustzijn kijken, om te zien welke invloeden en ervaringen nog actief zijn en belemmerend werken. Daarbij is het ook vaak van belang om de rol van het familiesysteem te onderzoeken.

Dollarphotoclub_veer en steen

Je eigen vraag

Bij moeilijke periodes en ingrijpende veranderingen in je leven, is het fijn om ondersteuning te hebben en het niet allemaal alleen te hoeven doen. Coaching is mogelijk voor allerlei vragen. Bij verlies, ziektes, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, vragen omtrent werk en relaties.

Coaching van Het Werkveld biedt:

  • Inzicht krijgen in de situatie en de onbewuste invloeden daarin.
  • Zicht krijgen op het oude overlevingsmechanisme, dat altijd gewerkt heeft, maar nu geen oplossing lijkt te bieden in de huidige situatie.
  • Zicht krijgen op je talent en je kracht. Want jouw positieve eigenschappen zijn belangrijk om je zelfvertrouwen en balans in terug te vinden.
  • Inzicht krijgen in de patronen en gewoonten die in het familiesysteem een rol spelen in de huidige situatie.
  • Helder krijgen welke praktische stappen je kunt zetten om verandering teweeg te brengen.
Maak een afspraak