Re-integratietraject
Het Werkveld biedt coaching bij zowel kort (1e spoor) als langdurig (2e spoor) ziekteverzuim.

In een organisatie zijn medewerkers waardevolle en krachtige elementen. Om het werkproces goed te laten verlopen is het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd, betrokken en vitaal zijn. Veel organisaties willen hun medewerkers de mogelijkheid geven om in balans te blijven, door een goede werkomgeving te creëren en persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren.

Ziekteverzuim

Dat medewerkers in de dynamiek van werk en privé wel eens uit balans raken is niet vreemd. Wanneer dat leidt tot ziekteverzuim is het zowel in het belang van de medewerker als de organisatie dat het verzuim beperkt blijft en oplossingen worden gevonden om de situatie van de medewerker te verbeteren. De medewerker kan van een ziekteperiode een vruchtbare periode maken wanneer er begeleiding is voor de oorzaak van de klachten. De oorzaak is vaak een combinatie van privé en werk.

Hoe eerder er begeleiding is voor de oorzaak van de problemen, hoe kleiner de kans op langdurig verzuim.

Belasting en belastbaarheid

Bij psychische klanten, stress en klachten van sociale aard is de weegschaal tussen draaglast en draagkracht belangrijk en de manier van omgaan (coping) met stress situaties.

In coaching is het mogelijk om, naast de bestaande behandeling die vooral gericht is op de persoon, het hele plaatje onder de loep te nemen. Het onderzoek zit in de balans tussen belasting en belastbaarheid. Wanneer een medewerker uit balans raakt is het zaak om zo snel mogelijk bij te sturen, want bij langdurige overbelasting komen er naast psychische klachten ook fysieke klachten bij. Bijsturen wordt moeilijker naarmate disbalans langer speelt.

Aanpak coaching bij Verzuim

Coaching is gericht op:

  • Het vergroten van de draagkracht: onderzoeken van kwaliteiten en talent en de eigen kracht en het veranderen van onbewuste patronen en blokkades.
  • Het onderzoeken en verbeteren van de draaglast: wat veroorzaakt de disbalans zowel privé als op het werk. En wat zijn oplossingen voor verbetering! Soms zijn hele praktische oplossingen al voldoende voor hervinden van een nieuwe balans.
  • Betekenis geven aan de periode van verzuim: welke verandering is in deze periode van je leven nodig en welke groei wil hier plaatsvinden op persoonlijk en professioneel vlak.
  • Gesprekken met de leidinggevende om duurzame werkhervatting te ondersteunen en passende oplossingen te vinden om de balans te hervinden.
  • Het maken van een plan van aanpak om stappen te zetten en constructief te re-integreren in het eigen werk, dan wel in ander passend werk.
  • Samenwerking en afstemming met het arboteam: de arbo-arts en casemanager en indien aanwezig de arbeidsdeskundige.
Rendement

Doordat de medewerker tijdens de coaching de balans opmaakt van de huidige situatie, inzicht krijgt in zichzelf en in staat is om zowel zelf te veranderen als praktische oplossingen te vinden, komt er inspiratie, bezieling en enthousiasme terug. Nieuwe energie waarmee de medewerker weer aan de slag kan. De medewerker heeft ook handvatten gekregen om de eigen balans te blijven bewaken en kan bijsturen wanneer dat nodig is. Bovendien hebben de medewerker en leidinggevende helder wat er nodig is om samen de nieuwe koers te bewaken. Zo is er ook een betere communicatie, die op de lange termijn positief uitpakt.

Bijsturen is gemakkelijker wanneer disbalans snel onderkend en serieus genomen wordt.

Kosten re-integratietraject

Een re-integratietraject is maatwerk. Na het gratis intakegesprek waarin de situatie, de vraag en de behoefte van de werknemer helder zijn, worden de kosten middels een offerte aan de werkgever verzonden.

Ik investeer graag in een goede samenwerking. Daarom kan aan een intakegesprek ook een gratis kennismakingsgesprek vooraf gaan.

Maak een afspraak