Subsidiepot 2020 ‘NL leert door’ nu al leeg!

Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft per augustus 2020 alle werkenden en werkzoekenden een gratis Loopbaanadvies aangeboden twv. € 700,-. De regeling heet ‘NL leert door’ en is in het leven geroepen om werkenden de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op hun huidige arbeidsmarktpositie en hun toekomstperspectief. Er golden geen beperkingen, iedereen tot de pensioenleeftijd kon gratis Loopbaanadvies ontvangen. Het ministerie van SOZaWe had 14 miljoen euro uitgetrokken, zodat 20.000 mensen een gratis Loopbaanadvies konden krijgen. Jij kon ook deelnemen.

Het slechte nieuws

Begin september was het gereserveerde budget al helemaal op.

Het goede nieuws

Ik baalde er net zo van als jij en vind dat iedereen nog steeds in de gelegenheid moet zijn om inzicht te krijgen in zijn eigen Arbeidsmarktperspectief. Dus: Je kunt voor een klein bedrag nog steeds van het aanbod gebruik maken om je loopbaan een boost te geven! Klik op de link voor meer info over Boost je Loopbaan!